Reklam
Ramazan Demir

Ramazan Demir


Hangi ibadet daha makbuldür?

03 Nisan 2018 - 13:38

İbadetler, önemini ve faziletleri ne işlevlerinden alırlar. Onlar insan ile Allah arasındaki manevi bağı korudukları, insanın Allah´a olan saygısını diri tutmaktır. Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırdığı ve onun ıslah çizgisinde kalmasını sağlar. Çünkü yüce rabbimiz Kuran-ı Kerim´inde, namaz sizi bütün kötülüklerden alıkoyar buyuruyor.
Sevgili kardeşlerim. Kötülüklerin en büyükleri şunlardır; Allah´a şirk koşmak, anne ve babasına iyi davranmamak, onların hayır duasını almamak, kul hakkını yemek, devlet malını haksız yere yemek, yalan söylemek, gıybet etmek, iftira atmak, Allah´a şirk koşmak, sadece Allah yoktur demek değildir. Allah´ın haram dediklerini haram değildir demekte şirktir. Bir Müslüman bu büyük günahları terk etmeden yaptığı ibadetler makbul ibadetler değildir. Çünkü maun suresinde (onlar ne yaptığını bilmiyorlar durup bir de namaza duruyorlar, yazıklar olsun böyle namaz kılanlara diye biz kullarına uyarıyor). Aksi halde ibadetin önemi ve fazileti ortadan kalkar. Nitekim en faziletli ibadetler hakkında varid olan hadislerde, soruların sayısı ve sırası itibariyle, vaktinde kılınan namaz, anaya babaya iyi davranmak ve Allah yolunda cihat etmek, cihat deyince sadece silahla savaşmak değildir. Nefisle savaşmak daha önemlidir. Çünkü peygamber efendimiz şöyle söylemiştir. Müminlerle - müşriklerin ilk savaşı Bedir Harbinden dönerken, küçük savaştan büyük savaşa gidiyoruz buyurmuştur. Sahabe bundan daha büyük savaş olur mu demişler. Peygamber efendimiz bu savaş kısa süren savaş, esas savaş ömür boyu sürecek olan nefisle savaştır.
Sevgili kardeşlerim. İşte biz de kötülüklere teşvik eden, haramlara, yalana, gıybete ve iftira etmeye, kul hakkı yemeye meyil ettiren bu nefisle mücadele de Allah yolunda cihat etmektir. İslam´a göre ibadet hem Allah´ın hem de kulların hakkını eda etmektir. Bu da atıl kalmakla değil, faal olmakla gerçekleşir. Yani söylemekle değil, yaşamakla gerçekleşir. Şu halde maksadına ve manasına uygun biçimde ifade edilen ibadetler en faziletli ibadetlerdir. İslam, getirdiği iman esasları ve ibadet kuralları ile fert ve toplumları düzenli ve huzurlu biçimde yaşamalarını gaye edilmiştir. Bu yüzden İslam mensuplarına bir davranış gücü ve güzelliği sağlamayan inançları pek muteber saymamıştır. Hayır getirmeyen inancı uygulama alanına alınmayan ibadetleri teori olarak kabul etmemiştir. İşte günümüzde gördüğümüz acı olaylar meydanda. Savaşan iki tarafta namaz kılan, Allahu ekber diyerek birbirlerinin kanını döken insanlar değil mi? Kuranı Kerim´de, hucurat suresinde la ilahe illallah diyen sizin kardeşinizdir derken, bir başka ayetinde, kardeşinizin kanı, malı ve namusu size haramdır. Ayetlerini kabul etmeyen bir iman, geçersiz bir imandır.
Rabbim cümlemize geçerli bir iman, makbul olan ibadetler nasip eylesin. Nefsine uyup günah işlemekten uzak eylesin. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eylesin. Amin.

YORUMLAR

  • 0 Yorum