Reklam
Hamza Yıldız

Hamza Yıldız


Eksiğimiz Ortak Akıl

03 Nisan 2018 - 13:38

Çan’ın son bir yıldır yaşadığı sıkıntıları , Çan’ı ayakta tutan seramik , kömür ,nakliye sektöründe yaşanan olumsuzlukların derin bir krize dönüşmesi üzerine herkes düşüncelerini söyledi ,yazdı.

Yapılan yorumların eleştirel boyutta kalması düşünceleri giderek polemik seviyesine düşürdü.Oysa yapılan tartışmaların verileri ışığında “Çan için neler yapılmalı?”sorusuna cevaplar aranmalı ,fikirler üretilmeliydi.

Çünkü yaşanılan her problem veya kriz derinlemesine incelendiğinde yapılan yanlış ,bırakılan eksikliklerin görülmesine,çareler üretilmesine  de yardımcı olur.

Her kriz iyi yönetildiğinde yeni fırsat ve ufuk açılımlara vesile yapılabilir.

Soruyu soralım; “Çan için neler yapabiliriz?”

Her iş önce düşünce boyutunda oluşur , tartışılır , fizibilite çalışmaları yapılır,planlanır ve gerekli sermaye sağlanarak hayata geçirilir.

Çan bugün seramik sektörüne ,madencilik sektörüne ucuz emek ve nakliyecilikle bağımlı yaşadığı ,kendi özgür toplumsal ,sosyal , ekonomik değerler yaratmadığı için bu sıkıntıları yaşıyor.

Dünyada ve ülkemizdeki değişimleri doğru algılayamadığı , değerlendiremediği ,geleneksel tavırlarını değiştiremediği sürece de  küçülmeye devam edecek.

Kabul etmek gerekir ki Çan bireysel değerlerin toplumsal çıkarlarla ilişkisini kavrayamadı.
Toplumsal refleksini oluşturamadı.Toplumsal sorumluluklarının iradesini hep başkalarına havale etti
Ortak bir Çan ve Çanlılık bilinci kazanamadı.

Nereden başlamalı?
Önce “ Çan’ın ortak aklını” oluşturmalıyız.

Ortak akıl nedir?
Çan’daki bütün dernekler , odalar , kooperatifler , sendikalar , okullar , sanayi , basın ve yayın kuruluşları temsilcileri bir üst çatı altında toplanarak ,bilgi , birikim , ve güçlerini bir araya getirebilmeli .Çan Sivil Toplum Platformu bunun küçük bir örneğidir.Fakat yeterli ,etkili ve güçlü değildir.Siyasi yönlendirmelere açık olduğu gözlenmektedir.

Ortak akıl daha geniş katılımlı ,özgür ve Çan’a karşı sorumlu olmalı .Toplumsal problemleri tüm yönleri ve etkileriyle değerlendirebilmeli , kanunun uzmanlarından ,konuya taraf sivil katmanlarının temsilcilerinden yararlanarak sorunu ve talebi haline dönüştürebilme iradesine sahip olmalı.

Çan’daki kurumsal ,sektörel ilişki ağını ortak menfaatlerin buluşma noktası haline getirebilmeli

Yeni fikirler üretme ,fikir alışverişinde bulunma ,fikir paylaşımı yapma ,topluma yaymak için konferans ,panelleri düzenlenmeli .Toplumu ve yetkilileri “Çan gerçeği” etrafında toplayabilmeli.

“Bana ne?” yaklaşımı yerine “Çan bizimse ,sorunda bizimdir” yaklaşımı sergilenebilmeli.

Sivil toplum kuruluşları da açık ,şeffaf, katılımcı hale getirilerek üye ve etki güçleri arttırılabilmeli.

Bireysel kazanımların toplumsal kazanımlarla ortak paydasının Çan’a yeni açılımlar yaratacağı fikri genel kabul olabilmeli .

Çan’ın silik kent kimliği gerekli tanımlarla çekici hale getirilebilmeli

Gelin , önce “Çan’ın ortak aklını “oluşturarak bir zihniyet devrimiyle işe “Bismillah” diyelim

Çünkü başlamak bitirmenin ve başarmanın yarısıdır…


YORUMLAR

  • 0 Yorum