Reklam
Ahmet Kocabaş

Ahmet Kocabaş


Bu Öfke, Bu Ayrılık Niye?

03 Nisan 2018 - 13:38

Sultan Aziz döneminin Hariciye Nazırı ve Sadrazam’ı Fuad Paşa, Avrupa’da bir diplomatlar toplantısında bulunuyordu. Söz arasında ortaya latife yollu bir sual atıldı:
    ‘Zamanımızın en kuvvetli devleti hangisidir?’ denildi. Keçecizade  Fuad Paşa, bu suale, tereddütsüz, şu cevabı verdi:
    ‘Osmanlı imparatorluğu!’
    ‘Nasıl olur?’ dediler. O, ispat etti:
    ‘Çünkü dedi’, ‘siz dışarıdan biz içeriden, var gücümüzle yıkmaya çalıştığımız halde, O, hala dimdik ayakta duruyor!..’
     Türkiye, bugün aynen böyle…
      İç ve Dış düşmanlarının tehdidi altında. Ermeniler, Rum’lar, P.K.K, Hizbullah ve daha neler, neler…
       Neden Türk Milleti, niçin Türkiye?
       Bu sorunun görünür iki cevabı var:
   1. Değişen, gelişen seksen milyonluk bir Türkiye, Türk Cumhuriyetlerini de arkasına aldığı zaman Üç yüz milyonluk bir Avrasya gerçeğine dönüşüyor. Bu gerçeği göz ardı etmek mümkün mü?
      A.B.D Eski Dışişleri Bakanı Henry Kisinger :”Türkiye muhteşem bir kudrettir, belirleyici bir güçtür.” Diyor Böyle bir gücü rakip olarak kim ister?
   2.Bu gün islamın en güçlü ve en istikrarlı temsilcisi Türkiye’dir.
       Şunu unutmayın ki Anadolu insanına göre Türk demek Müslüman demektir, Müslüman demek de Türk demektir. Dünyanın birçok yerinde de bu böyle biliniyor. Kimliğimizdeki Türklük ile Müslümanlığı birbirinden ayırmak mümkün değildir.
   Kendi derdine düşürülmüş, iç sorunlarıyla boğuşan bir Türkiye oluşturmak
İslam’a da vurulacak en büyük darbedir.
     Ve lütfen dikkat edin!
      Müslüman Türk milleti’nin iki önemli değeri vardır: İslam ve Ordu, cami ve kışla. Bir tarafta camiler basılıp gösteri yapılıyor, İslam istismar ediliyor; diğer taraftan kışlaya saldırılıyor, asker şehit ediliyor…
    Bunlar tesadüf olamaz
    Bu nedenle;
     “Türkiye bu gün, iç ve dış düşmanlarına fırsat vermemek için, dünden daha çok birlik olmaya akıllıca hareket etmeye mecburdur.”
      Mevlana şöyle diyor:
“ ‘Bal da, petek de arıdandır. Ama birbirini sokmayan bir kovan dolusu arıdan…’ ”
    Beraber olmak, birlikte hareket etmek bu kadar önemli bu kadar anlamlıdır.
    Büyük Mevlana sözlerine şöyle devam ediyor:
“Şeytan birisini yoldan çıkarmak istedi mi, önce onu, mensup olduğu topluluktan ayırmak için çalışır..Ayırdıktan sonra da istediği yöne çeker.Bir toplumda birlik içinde olanlar, birlikte hareket ederler,birbirlerini sevenler, birbirinin kusurunu hoş görenler, birlikte huzur içinde yaşamaya layık olanlardır. Birlikten kuvvet doğar, kuvvet ise düşmanın korkusudur.”
     Türkiye’nin iç ve dış düşmanları Türk Ulusu’nun birlik ve dirliğinden her zaman korkmuşlardır ve korkmaya devam etmektedirler. Yeter ki biz birlik olmaya, kendimize güvenmeye devam edelim.
     Ayrılığın ve öfkenin zararını Kur’ an nefis bir üslupla dile getirir ve der ki:
    “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılanlar gibi olmayın. İşte böyleleri için büyük bir azap vardır.”(3/105)
     Bir başka ayette ise şöyle buyruluyor: “Allah’a ve Resul’üne İtaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Birde sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. ”(8/46)
     Bu büyük millet Kur’an’ın bu ölümsüz ilkelerini hayata geçirerek birlik ve beraberliği, Devlet ve Millet bütünleşmesinin en güzel örneğini vermiştir. Bu gerçeği Anayasa’sına bile taşıyarak;
   ”Türkiye; devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” hükmünü dünyaya ilan etmiştir.
    Bu birlik ruhu milletimizde o kadar kökleşmiş ki; Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, Boşnak,  Pomak, Laz ve bu ülkede yaşayan herkes aynı candan, aynı kandan, aynı kültürden bir büyük milleti oluşturmuştur.
     ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtenler, İstiklal Harbi’ni kazananlar, Sakarya ve Dumlupınar destanını yazanlar aynı vatanın evlatları, aynı kültürün çocuklarıdır. Bu kahramanlar aynı bayrak altında şehit mezarlarında koyun koyuna yatmaktadırlar. Bu insanları birbirinden ayırmaya çalışmak bu ülkeye yapılacak en büyük ihanettir. Allah ihanet edenleri hiç sevmez.
     Alevi, Sünni, Türk, Kürt birbirinden nasıl ayrılabilir, birbirine nasıl düşman olabilir ki… Et ve tırnak birbirinden nasıl kopabilir ki…
       Bir araştırmacı sosyolog anlatıyor:
    “Malatya’nın Fethiye Köyünde yemek yedikten sonra ‘Alevi Dede’ye’ dua ettirdik:
      ‘-Artsın, eksilmesin, taşsın dökülmesin…’ diye okunan duaya ‘âmin’ dedikten sonra,     Sofradaki Vaiz Efendi’den de bir dua okunmasını rica ettik. O da sofra duası okudu:
    ‘-Allahümme zid, vela tenkus…’
Sonra ben tercüme ettim:
‘- Allah’ım arttır, azaltma!’
   Yani Dede’nin Türkçesini okuduğu dua’nın Arapçası…
Ve hep birlikte söyledik:
    İşte aramızdaki fark”
    Bir başka tespit daha yapalım:
    Bulgaristan’da Jivkov, Türklerin adını değiştirmeye kalkınca, Türklerle Bulgarların evlenip kurdukları ailelerin büyük çoğunluğu hemen sona erdi… Ama bu güne kadar Türklerle Kürtlerin evlenip kurdukları ailelerden millet ayrılığına dayanan bir tek boşanma davası bile açılmamıştır.
     Bu ne demektir?
     Anadolu coğrafyasında yaşayan bütün gruplar birleşmişler, uzlaşmışlar, kaynaşmışlar;    hısım, dünür, akraba, kardeş olmuşlar; aynı kandan, aynı candan büyük bir milleti, Türk                            Milleti’ni oluşturmuşlardır.
   Türkiye’yi bölmek isteyen, bu uğurda Kürtleri istismar eden otuz bin kişi’nin katilinin posterleri, bölücü örgüt bayrakları ile polisleri, panzerleri taşlayanlar. Güvenlik güçlerinin otolarını yakanlar, kendi insanlarının iş yerlerini kundaklayanlar, kendi kardeşlerini acımasızca katledenler kime hizmet ediyorlar?
     Lütfen yeniden düşünelim.
     Sahi kime hizmet ediyorlar?
Bu durum karşısında insan ister istemez sormak istiyor:
    “Hepimiz kardeşiz, bu ayrılık ne diye?
      Yaşamak dururken, bu öfke ne diye?”
Ve şair bildiğimizi ne güzel şiirleştirmiş.
  “Ta ezelden hür milletiz,
    Soyu- sopu gür milletiz,
  Kandan, candan bir milletiz,
  Bir temel, bir duvar, bir taş
  Alevi, Sünni, Kızılbaş…”  
Bu dizelere şunu ilave etmek istiyorum:
  “Türk, Kürt, Pomak, Laz, Boşnak hep kardeş,
    Bunları bölenler ise hep hain ve kalleş.”
Kardeşliğimiz kutlu olsun; Allah birlikten, beraberlikten bizi ayırmasın…


YORUMLAR

  • 0 Yorum