Reklam

EŞİTSİZLİKLERİN OLDUĞU BİR DÜNYADA RUH SAĞLIĞI

EŞİTSİZLİKLERİN OLDUĞU BİR DÜNYADA RUH SAĞLIĞI
08 Ekim 2021 - 12:08
Bu tema, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından, dünyada hala yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının çok yüksek olması ve yaşanan bu eşitsizliğin ruh sağlığına ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki rolüne dikkat çekmek için belirlenmiştir.
2020 yılı pek çok zorluğun yanında aynı zamanda, ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar dadahilolmaküzerebirçokülkedeırk,cinsiyetveetnikkökenindenötürüyaşananeşitsizlikleri yeniden öne çıkarmıştır. Bu tür eşitsizliklerin de tabi ki insanların ruh sağlığı üzerinde etkisi vardır.Böylesieşitsizliklerinolduğutoplumlardaakılhastalığıolanbirçokkişi,haklarıolanve hak ettikleri tedaviyi alamamakta, aileleri ve bakım verenleriyle birlikte damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam etmektedir. Ruh sağlığı bozuk olan kişilerin yaşadıkları damgalama ve ayrımcılık, sadece o kişinin beden ve ruh sağlığını etkilemekle kalmaz, onların eğitim olanaklarını, mevcut ve gelecekteki kazançlarını, iş beklentilerini, ailelerini ve sevdiklerini de etkiler. Bu durumun böyle devam etmemesi için bu eşitsizliklerin ele alınması gerekmektedir. Bu eşitsizlikleri gidermek ve bu insanların yaşamın her alanına tam olarak katılabilmelerini sağlamak için hepimizin oynayacağı bir rol vardır.
COVID 19 pandemisi, eşitsizliğin sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini daha da vurgulamıştır. Pandemi, her yaştan insanı birçok yönden etkilemiş ve “enfeksiyon ve hastalık yoluyla, hayatını kaybedenlerin hayatta kalan aile üyelerinin yaşadığı yas yoluyla, ekonomik etkileriyoluylaveyalnızlaşmayayolaçabilecekfizikselmesafenedeniyleetkilemeyededevam edecektir.
ACİLEN HAREKETE GEÇMEMİZ GEREKİYOR
2021  Dünya  Ruh  Sağlığı   Günü 'Eşitsizliklerin   Olduğu   Bir Dünyada   Ruh   Sağlığı' temasıyla, yerel ve ulusal olarak ruh sağlığında eşitsizlikleri sürmesine neden olan konulara odaklanılması ve bu nedenlerle mücadele edilebilmesini amaçlanmaktadır. Yerelde eşitsizlikle mücadelede aktif rol oynamaları için sivil toplumun gücünü desteklemek önemlidir. Araştırmacıların ve uzmanların, ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, ayrımcılıklar ve bunların nasıl önlenebileceği konusunda pratik önerileri de dahil olmak üzere bilgi ve bulgularını paylaşmaları ve her anlamda işbirliği yapılması sahaya katkı sağlayacaktır.
2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü kampanyası, insanların iyi bir ruh sağlığına sahip olmalarını sağlamak için eşitsizliğin nasıl ele alınabileceğini vurgulamak için bir araya gelip birlikte hareket etmemiz için bir fırsat sunmaktadır.
Birliktelik hareketine siz de ortak olun, herkes için daha iyi bir yaşamın savunucusu olun.
Kaynak:    https://wfmh.global/2021-world-mental-health-global-awareness-campaign-world-mental-health-day-theme/

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum