Reklam

ÇOMÜ YETKİNLİK VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇOMÜ YETKİNLİK VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
17 Temmuz 2023 - 11:49
TÜBİTAK tarafından 2016 yılından itibaren düzenli olarak oluşturulan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasının 2023 dönem verileri ile güncellenmiş raporu 13.07.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Nedime Hanım Konağı’nda masaya yatırıldı. Türkiye’deki tüm üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği bu raporda 21 ana araştırma alanı ve 132 alt araştırma alanı temelinde yapılan hesaplamalar kapsamlı grafiklerle sunulmuştu. Akademik birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda ÇOMÜ’nün alan bazında performans grafikleri detaylı olarak tartışıldı.
Üniversitemizin, TÜBİTAK alan bazlı yetkinlik haritalarındaki görünümü ve WoS çıktılarında güncel durumun ortaya konduğu toplantı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Rektör Erenoğlu öncelikle TÜBİTAK olmak üzere Horizon ve Erasmus+ gibi projelere öncelik vererek daha çok proje gerçekleştirmeye, ar-ge araştırmaları yapmaya ve gerçekleştirilen projelerin toplumda karşılık bulmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.
 2021 ve 2023 yılı raporları karşılaştırıldı. Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Soydugan tarafından yapılan sunumda, hacim-kalite düzleminde en öndeki birkaç alanın (uzay&gezegen, analitik kimya, gıda işleme) öncü olduğu görüldü. 2023 yetkinlik haritasında su ürünleri, astronomi&astrofizik, hayvan besleme, eğitim, polimer&plastik, gıda güvenliği gibi bazı alanların daha etkin olduğu, sosyal ve beşeri alanlarda ise eğitim, tarih, iktisat, psikoloji alanlarında devamlılığı takip edilmesi gereken bir ivmelenmenin görüldüğü anlaşıldı. Hem hacim hem de nitelik anlamında ÇOMÜ’nün 19 alt alanda ülke ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.
Çalıştayın ana tartışma konularından birisi de WOS yayınları ve atıfları oldu. Buna göre proje desteklerinin %25’in altında kaldığı, yayınların yaklaşık %12’sinin TÜBİTAK destekli, %10’unun ise ÇOMÜ BAP destekli olduğu konusu belirtildi. ÇOMÜ’de en fazla yayın yapılan alanların çevre, tıp, polimer bilimi, gıda, astronomi ve astrofizik olduğu, en fazla atıf alan yayınların ise su biyolojisi, astronomi ve astrofizik, bitki bilimi ve polimer bilimi alanları olduğu belirlendi. Mevcut durumda akademik personel sayısındaki artışa rağmen yayınlarda yükselişin istenen boyutta olmadığı konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca ÇOMÜ akademisyenlerinin yayınladığı tüm yayınların yaklaşık %5’inin de “Social Sciences Citation Index” tarafından taranan dergilerde olduğu, bu değerde fark edilir bir artışın gerçekleştiği belirlendi.
Sunumun ardından söz alan ÇOMÜ rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu yayın ve proje teşviklerinin artacağını, tüm birim ve bölümlerde performans değerlendirmelerinin formal yazışmalar dışında teşvik edici olarak yapılması gerektiğini, birim, bölüm ve akademisyenler bazında ayrı ayrı performans puanlarının oluşturulması ve teşviklerin buna göre planlanması gerektiğini belirtti. Son olarak akademisyenler için “Toplumsal Etki Faktörünün (TEF)” tanımlanması gerektiği, bilim-toplum etkinliklerinin, toplumsal sorumluluk projelerinin, dış kaynaklı projelerin ve sanayi işbirliklerinin gelecekteki performansta artışa yol açacağını belirtti. Çalıştaydan çıkan ortak fikre göre acil eylem planı şöyle özetlendi; alan bazlı toplantıların yapılması, TÜBİTAK haritasındaki kalite ve hacmi oluşturan unsurlara dikkat edilmesi, birimlerde yetenek araştırmasına hızla başlanması, sanayi ile işbirliğinin ivedilikle güçlendirilmesi, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda projeler yazılması, Sürekli Eğitim Merkezi’nin daha aktif hale getirilmesi, yeni yapılandırılmakta olan Proje Destek Ofisi’nin akademisyenlere destekte daha etkin rol alması, halka ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin artması, Teknopark’ın yalnızca akademisyenler tarafından değil öğrenciler tarafından da kullanılması, Teknopark bünyesinde gerçekleştirilecek projelere öğrencilerin katılımının sağlanması, disiplinler arası yayınların önemsenmesi.
Soru-cevap oturumu ardından Çalıştay sona erdi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum