ÇANAKKALE VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI YAYINLANDI!

ÇANAKKALE VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI YAYINLANDI!
04 Mayıs 2021 - 11:43
İçişleri Bakanlığı 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi ve 27.04.2021 tarih ve 4J sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile “tam kapanma” uygulanarak sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları belirlenmiştir.
Hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi ve 29.04.2021 tarih ve 4K sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile;
•    E-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına,
•    Ek’te belirtilen yeni oluşturduğumuz çalışma izni görev belgesi formuna, dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;
•    İşyeri sahipleri,
•    Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
•    Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,
gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır.
 I.İçişleri Bakanlığı 02.05.2021 tarih ve 7815 sayılı Genelgesi gereği; tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;
 1. Daha önceki İçişleri Bakanlığı 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi ve 29.04.2021 tarih ve 4K sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile yeni oluşturulan “çalışma izni görev belgesi formunun” 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,
 2. Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasının, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği açıktır. Bu çerçevede Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesi, e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulamadır.
 3. Öte yandan kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgeleri rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgeleri ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirilmesine.
 II.Sağlık Bakanlığı 28.04.2021 tarih ve 419353 sayılı yazısı gereği;
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde tıbbi cihaz satış merkezleri, optisyenlik müesseseleri, işitme cihaz merkezleri, ısmarlama protez ve ortez merkezleri ile diş protez laboratuvarlarının 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, bu işletme çalışanlarının güzergâh ve faaliyet gösterecekleri saatlerle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına.
 Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda;
-Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
-Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine,
-Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına.
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
Görev Belgesi Formu
 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum