Reklam

Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan'dan Basın Açıklaması

Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan'dan Basın Açıklaması
21 Mart 2015 - 10:03

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çan Orman İşletme MüdürüMehmet Akkan 21 Mart Orman Haftası nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Yaptığı basın açıklamasında Mehmet Akkan: “

          Sizlere 21 Mart Orman Haftasının önemini kısaca anlatmak istiyorum.

          İnsanoğlu varolduğu günden bu yana çevresini kuşatan ormanlardan faydalanma yollarını aramıştır. Önceleri insanların, yakacak, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan ormanlarımız, sanayileşme ve artan nüfusla birlikte tehlikeli boyutlarda tahrip edilmiştir. Bunun sonucunda doğanın dengesi bozulmuş, hava, su ve toprakta aşırı kirlenme insan yaşamını tehdit etmeye başlamıştır. Bu sorun, Birleşmiş Milletler gündemine girerek 1971 yılında kuzey yarımkürede ilkbaharın başlangıcı olan 21 Mart günü “ Dünya Ormancılık Günü” olarak kabul edilmiştir. 21 Mart günü başlayan haftanın, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman ve ormancılık konusuna ayrılması bu ana nedene dayanır.

          Bu günün amacı ise, ormanların korunması, geliştirilmesi, çok yönlü yararlanma ilkeleri gibi konuların ele alınmasıyla halkın bu yöndeki ilgisinin arttırılmasıdır. Konu ülkemiz için de çok önemlidir. Eskiden yüzölçümünün dörtte üçü ormanlarla kapalı olan ülkemizde şimdi bu oran %27'ye düşmüştür. ( Ülkemizin orman alanı 20.703.122) Mevcut bu ormanlarımızın % 51 verimli, % 49'u ise verimsizdir. Bir ülkenin hava, toprak, su dengesini sağlayabilmesi için en az % 30'unun verimli ormanlarla kaplı olması gerekmektedir.

 Çan Orman İşletme Müdürlüğünün alanı 98 495 ha olup, bu alanın %55 (54,700 ha) ormanla kaplıdır. Mevcut ormanlarının %75 verimlidir. Çanımız, Orman Varlığı ve Ekosistem zenginliği yönünden oldukça iyidir.

Gelelim gün geçtikçe değeri daha da iyi anlaşılan ormanlarımızın faydalarına ;

           - Hammadde olarak kullanılır. Tarım, madencilik, bayındırlık, ulaştırma gibi çeşitli alanlarda ormanlardan yararlanılır. Konut yapımında, mobilyacılıkta kullanılan malzeme ormandan sağlanır. 6000'den fazla kullanım yeri vardır.

          - Yakıt olarak kullanılır.

          - Toprağı korur. Erozyonu önler. Sellerin oluşumunu engeller.

          - İklimi ve suyu düzenlerler. Yağışların önemli bir bölümünü tutarak, kaynakların ve akarsuların beslenmelerini sağlarlar.

          - Havayı temizlerler. Havadaki oksijen oranını arttırır. Bazı zararlı gazları, duman ve tozları yok eder.

          - Ormanlar yurt savunması için de önemlidir. Ormansız bir bölgenin düşmana karşı savunulması zordur.

          -Ormanlar bunlardan başka, ülkenin doğal güzelliğini sağlarlar. Yemyeşil görünümüyle, cıvıldaşan kuşlarıyla, serinlik ve rahatlık veren havasıyla, insana yaşama sevinci verir. Ormanlar bütün bu faydalarının yanında insan yaşamını daha sağlıklı ve güzel kılar. Örneğin ;

- 25 m boyunda ve 15 m tepe çatısına sahip bir kayın ağacı saatte 1,5 kgoksijen üretir.

- Bir hektar ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı 30-40 ton toz emer.

          - Günümüz hava kirliliğinin yaklaşık % 50'si ormanlar tarafından temizlenir.

          -25 mboyunda 100 yaşındaki bir kayın ağacı saatte yaklaşık 40 kişinin çıkardığı 2,35 kg karbondioksiti tüketir.

          Şimdi de Ormanların Korunması ile ilgili birkaç öneride bulunacağım.

          Yurttaş olarak şunlara uyulmasında fayda var.

          1- Ormanda, orman yakınında ateş yakılmamalı, herhangi bir nedenle yakılmışsa söndürülmeli,

          2- İzin almadan ağaç kesilmemeli, kaçak kesim yapanlar ihbar edilmeli,

          3- Ormana yanar kibrit, sigara atılmamalı,

          4- Yangın görülür görülmez, en kısa zamanda ilgililere haber verilmeli,

          5- Ormana başıboş hayvan (özellikle keçi ) salınmamalı,

          6- Her fırsatta uygun yerlere ağaç dikilmeli.

          Ulu Önder Atatürk Diyor ki ; “ Orman davası sadece ormancıların değil bütün Türk Milletinin davasıdır. Bu itibarla ağacı sevmek, çoğaltmak ve ormanları korumak hepimizin görevidir.” Güzel, mutlu günler geçirmeniz dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım” Dedi.

                                                           

YORUMLAR

  • 0 Yorum